Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs

Vanuit het zorgadviesbureau kan ik u als cliëntondersteuner, begeleiden in de wereld van WMO, WLZ en ZvW. 

Individuele begeleiding

Begeleiding in de AWBZ is bedoeld om de zelfredzaamheid van personen te bevorderen, te behouden of te compenseren zodat een verblijf in een instelling of verwaarlozing zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Begeleiding binnen de AWBZ is mogelijk in de vorm van individuele begeleiding of als begeleiding in groepsverband. Begeleiding is het geheel van activiteiten voor cliënten met matige of ernstige beperkingen. U kunt hierbij denken aan dagopvang of hulp bij de financiële administratie voor verstandelijk gehandicapten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van begeleiding, is een AWBZ -indicatie vereist.

 

Mocht u het fijn vinden om een klankbord te hebben en door mij ondersteund te worden in de wereld van de zorg, dan zijn de kosten daarvoor 55,- euro per uur, dit is exclusief reistijd en kilometer vergoeding. Onderwerpen zoals WLZ, thuiszorg, revalideren, ziekenhuisopname, ziektekostenverzekeraar of WMO andere vragen valt dit zeker binnen mijn expertise.

Voorwaarden

Een zorgvrager moet (matige of ernstige) beperkingen hebben op minimaal één van de volgende vijf terreinen:

Sociale redzaamheid: bijvoorbeeld het vermogen om sociale contacten aan te gaan, het eigen leven vorm te geven en te regisseren, het regelen van de persoonlijke financiën en oplossen van problemen;

Bewegen en verplaatsen: het vermogen om zich zelfstandig te kunnen voortbewegen binnen,- en buitenshuis;

Probleemgedrag: bijvoorbeeld beperkingen als gevolg van destructief, grensoverschrijdend, agressief of dwangmatig gedrag;

Psychisch functioneren: beperkingen als gevolg van stoornissen in denken, concentratie en waarneming;

Geheugen- en oriëntatiestoornissen: beperkingen als gevolg van stoornissen in geheugen en bewustzijn.

Wat is nu begeleiding?

Dagindeling: U kunt begeleiding nodig hebben bij het indelen van de dag. Men noemt dit het aanbrengen van structuur en het voeren van eigen regie over de dag. Hierbij kunt u denken aan het plannen, stimuleren en het voor bespreken van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het opzetten of bijstellen van een dagplanning.

Dagelijkse activiteiten: Begeleiding bij dagelijkse activiteiten om zelfstandigheid in stand te houden of te bevorderen waarbij de problemen zich ook thuis voordoen. Denk hierbij aan het uitvoeren of het overnemen activiteiten of het helpen oplossen van praktische problemen. Begeleiding zorgt ervoor dat mensen zich goed verzorgen, dat de post gelezen en verwerkt wordt en dat geldzaken worden afgehandeld. Dit kan ook op school voor uw kind.

Toezicht: Door uw beperkingen kan het nodig zijn dat er iemand op u let, ook dit mag op school. De begeleider grijpt in als dit nodig mocht zijn. U kunt ook denken aan situaties waarin er gevaar voor de persoon zelf of voor zijn omgeving kan ontstaan. Denkt u hierbij aan val gevaar, fysiek geweld of ongeremd gedrag.

Oefenen: Hieronder valt begeleiding die u of uw kind nodig heeft na een therapie of training in bepaalde vaardigheden. Als begeleider mag u het kind begeleiden in de verworven vaardigheid om daar mee leren om te gaan in de praktijk.

Mensen krijgen geen indicatie voor de functie begeleiding als ze alleen beperkingen hebben op de volgende gebieden: persoonlijke verzorging en het sociale leven (goed en gezond eten en drinken, zichzelf verzorgen en wassen); het huishoudelijke leven (koken, kleding wassen, poetsen); het maatschappelijke leven (sociale contacten en activiteiten buitenshuis); het psychisch welbevinden (omgaan met depressie, angst en eenzaamheid).

Als u in aanmerking komt voor begeleiding, kunt u aangeven of u deze zorgfunctie in Natura wilt of als PGB.

 

Eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2010 is elke volwassene een eigen bijdrage verschuldigd voor de functie begeleiding. Meer informatie hierover vindt u bij eigen bijdrage zorg zonder verblijf. Tevens levering persoonlijke verzorging & verpleging volgens de AWBZ in PGB of Zorg in Natura volgens de voorwaarden van het zorgkantoor.

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
0

Contact

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

Brugdam 11A

4926 CS  Lage Zwaluwe

E. info@charlotteschuurs.nl

T. 06 25 00 24 20

© 2020 Charlotte Schuurs

Neem contact op

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now