top of page

Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs

Zorgadviesbureau Charlotte schuurs

Charlotte, is verpleegkundige en verleent persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en toezicht vanuit de WMO, WLZ en ZVW. 

Charlotte staat voor het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. En is een enorme regeltante binnen de zorg, sinds 2008 is ze werkzaam als cliëntondersteuner en regelt ze alles wat te maken heeft met de zorg voor chronisch zieken.

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Persoonlijke verzorging en begeleiding richten zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die u als cliënt in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te kunnen blijven functioneren.

 

Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan u als cliënt die aan een rolstoel gebonden is.

 

Persoonlijke verzorging en begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Persoonlijke verzorging en begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden.

 

Tarief 45,- euro per uur of nader overeen te komen.

 

Bron: zorginstituut Nederland

bottom of page