top of page

Bioresonantie

Toegang tot gezondheid via onze innerlijke energie

Het bioresonatie-systeem is ontworpen om de diepste oorzaken van de ontoereikende werking van ons lichaam aan te pakken. Deze fijne techniek behandelt het probleem in lichaam cellen door het oplossen van de blokkades die de natuurlijke energiestromen van het lichaam remmen. Bioresonantie loopt ook voorop bij preventie. 

 

Het bioresonantie-systeem oefent zijn gunstige effect uit op het niveau van de natuurkunde in plaats van de chemie. Ons brein, ons hart, onze cellen functioneren met fysieke energie, dat wil zeggen elektriciteit. Als uw lichaam verstoord raakt, is de elektrische activiteit van het lichaam anders dan het optimum. 

 

Het bioresonantie-systeem onderzoekt de elektrische patronen van de weefsels en verschilt van normaal. Het herstelt het gezonde functioneren met elektrische impulsen. 

Deze disfuncties kunnen worden veroorzaakt door stress, abnormale levensstijl, overbelasting of ziekte. Veel beroemde atleten gebruiken het bioresonantie-systeem. 

 

Stress kan de basale elektromagnetische frequenties van het menselijk lichaam verstoren. Het apparaat helpt aan de andere kant om deze frequenties terug te vinden in overeenstemming met hun natuurlijke staat. Het bioresonantie systeem wordt in de praktijk gebruikt ter aanvulling op het behandeltraject.

Onderstaande afbeelding laat een emotionele reactie zien van dat moment, deze reactie heeft weer zijn weerslag op u gehele welbevinden en het functioneren van het lichaam.

 

Emotioneel plaatje.png
bottom of page